III. Sochařské sympozium, Lysolaje 2016

23. června 2016 bylo v Lysolajích u Prahy slavnostně zakončeno III. Lysolajské sochařské sympozium, kterého se kromě Barbory Chládkové zúčastnili i František Svátek, Jiří Středa a Jean-Paul Chablais. Sochy jsou vytesané z hořického pískovce.

Fotografie Martin Mikeš

Otisk, Jiří Středa
Jiří Středa – Otisk
Jean-Paul Chablais – Jaro
František Svátek – Stínohry
Barbora Chládková – Rodina
Slavnostní zakončení III. Lysolajského sympozia
Slavnostní zakončení III. Lysolajského sympozia