III. Sochařské sympozium, Lysolaje 2016

23. června 2016 bylo v Lysolajích u Prahy slavnostně zakončeno III. Lysolajské sochařské sympozium, kterého se kromě Barbory Chládkové zúčastnili i František Svátek, Jiří Středa a Jean-Paul Chablais. Sochy jsou vytesané z Hořického pískovce.

Fotografie Martin Mikeš