Rodina

Pískovec, 2016, 135 x 128 x 117 cm


Socha Rodina vznikla během Lysolajského sochařského sympozia 2016. Instalována byla v záhybu Lysolajského potoka nedaleko kaple Panny Marie.